ED You

בקרוב מאוד נעלה לכאן סרטי הדרכה קצרים וקישורים לסרטי הדרכה מעולים על מגוון נושאים רלוונטיים לאנשי חינוך. מיומנויות לניהול כיתה, יחסים, תקשורת, שיחה אישית, שיחת משוב, בעיות משמעת, תקשורת ויחסים עם הורים, עבודת צוות ועוד

בקרוב מאוד נעלה לכאן סרטים קצרים, תובנות, מחשבות, מסרים בנושאים שונים הקשורים באדם, בחינוך, בהורות, בחברה ובקהילה, במוסר, בהתנהגות, ביהדות, בטוב לב, אמרות מעוררות השראה של אנשים חכמים, סרטונים קצרצרים בנושאים אלו ועוד