אימון

מאמן הוא זה שאומר לך את מה שאתה לא רוצה לשמוע
ומראה לך את מה שאתה לא רוצה לראות 
כדי שתוכל להיות מה שתמיד רצית להיות. (בני גל)

המשפחה כמערכת זקוקה לעתים לכוונון מחודש, יחסים, תקשורת, תפקידים וניהול זמן ואנרגיות אימון משפחתי מתייחס למשפחה כמערכת סינרגטית ועל כן כל בני המשפחה בהובלת ההורים מעורבים בתהליך כמובן בהתאמה לגיל ולצורך הנתון. אימון משפחתי מאפשר חשיבה משותפת, ליבון, דיוק וסדר לשם הטבת חיי המשפחה, היחסים בה והתפקוד המשותף של בני הבית.
גיל הנעורים מתאפיין בהתמודדות עם אתגרים רבים וצורך להשתמש בתבונה במשאבים פנימיים על מנת לתת מענה נכון לכל אתגר. אימון לנוער מאפשר תהליך המספק אסטרטגיות וכלים להתבוננות ולהתמודדות עם אתגרים אלו. סדרה קצרה של מפגשים אישיים בהם נתאים דרכי התמודדות ופתרונות למגוון האתגרים הניצבים בפניהם.
היכולת שלכם ליצור ביוזמתכם תהליך דיאלוגי שיסייע לכם לבנות את הגשר, לדבר על הצרכים ולהגיע להסכמות בכוחות עצמכם מתוך רצון משותף לפתור את הקונפליקט ולהמשיך הלאה, ביחד או לחוד. מספר מפגשים חסויים אשר יאפשרו לכם לעשות זאת בכוחות עצמכם, ללא סמכות חיצונית כגון בוררות או בית משפט